مدیریت شکست

مقاله ترجمه شده تشریح علل شکست کسب و کار با استفاده از افشای گزارش حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 33  صفحه WORD (بیشتر…)

1947 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  چگونه کارآفرینان می توانند از مدیریت شکست بهره مند شوند

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1358 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد