مدیریت سهام

مقاله ترجمه شده فرار مالیاتی ، حسابرسی با حافظه و انتخاب سبد سهام

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   31 صفحه WORD (بیشتر…)

710 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه بین مشارکت سهامداران عمده در وثیقه سهام و محافظه کاری حسابداری در چین

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

685 بازدید
مقاله ترجمه شده قدرت سهامداران عمده و کیفیت حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

862 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  4  صفحه word (بیشتر…)

1075 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد