مدیریت زنجیره تأمین

مقاله ترجمه شده : ملاحظات و اثرات تأمین‌کننده و مشتری در تصمیمات مالی شرکت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

872 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1642 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13 صفحه word (بیشتر…)

1502 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد