مدیریت زنجیره تأمین در سازمان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1642 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد