مدیریت ریسک پروژه

مقاله ترجمه شده : ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1535 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد