مدیریت ریسک زنجیره تامین

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوبی برای ارزیابی ریسک،مدیریت و سنجش: ابزار اقتصادی برای اندازه گیری ریسک در زنجیره تامین

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه --WORD (بیشتر…)

1443 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه word (بیشتر…)

1750 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های فرانسوی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31 صفحه word (بیشتر…)

1594 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد