مدیریت ریسک برون سپاری

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

1011 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد