مدیریت رفتار کارمند

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: رابطه بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:30 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه word (بیشتر…)

1276 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد