مدیریت راهبردی منابع انسانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

989 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19 صفحه word (بیشتر…)

1191 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد