مدیریت خرید

مقاله ترجمه شده : مدیریت خرید و تامین در دیدگاه بازاریابی صنعتی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی : 15 صفحه WORD (بیشتر…)

1587 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد