مدیریت توانایی مبنا

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1509 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد