مدیریت بهره وری

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20  صفحه word (بیشتر…)

1368 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     10    صفحه word (بیشتر…)

1396 بازدید
مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده ؛ روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه word (بیشتر…)

1536 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد