مدیریت ایمنی ریسک

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه word (بیشتر…)

1079 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد