مدیریت امنیت اطلاعات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18   صفحه word (بیشتر…)

1186 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد