مدیریت اطلاعات

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه word (بیشتر…)

1451 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد