مدیریت اسلامی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

899 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد