مدیریت استعداد جهانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1586 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       26  صفحه word (بیشتر…)

1398 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد