مدیران مدارس

مقاله انگلیسی ترجمه شده نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 7 صفحه word (بیشتر…)

1151 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد