مدیران بخش عمومی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدیران بخش عمومی و کارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16صفحه word (بیشتر…)

898 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد