مدل چند ضابطه ای

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه  WORD (بیشتر…)

856 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد