مدل پنج نیرو

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت – شرکت

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13 صفحه word (بیشتر…)

1344 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان بازارهای جدید در صنعت هتلداری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه word (بیشتر…)

1356 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد