مدل های کسب وکار

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معضل تغییر فنآوری در مدل کسب و کار

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26  صفحه word (بیشتر…)

1036 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد