مدل شبکه عصبی

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:    26     صفحه word (بیشتر…)

850 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21      صفحه  WORD (بیشتر…)

1174 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 30 صفحه word (بیشتر…)

1182 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13صفحه word (بیشتر…)

1626 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: روش مهندسی تصمیم به منظور تعیین اثرات رقابتی سرمایه در گردش: مدل شبکه عصبی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه word (بیشتر…)

1307 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد