مدلسازی خط مشی

مقاله ترجمه شده مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word (بیشتر…)

1359 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد