محیط کار ایمن

مقاله ترجمه شده : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   18 صفحه word (بیشتر…)

1317 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد