محیط نامطمئن

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31   صفحه word (بیشتر…)

1600 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد