متا آنالیز

مقاله ترجمه شده عوامل تعیین کننده تاخیر در گزارش حسابرسی: یک متا آنالیز

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  34 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  46  صفحه WORD (بیشتر…)

666 بازدید
مقاله ترجمه شده روابط بین ویژگی های شرکت حسابرسی و شاخص های ویژه کیفیت حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  39 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD (بیشتر…)

1496 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد