قصد جابجایی پرسنل

مقاله ترجمه شده حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

952 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 6 صفحه word (بیشتر…)

1186 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد