قابلیت اعتماد

مقاله ترجمه شده قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

1403 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1539 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  4  صفحه word (بیشتر…)

1083 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر: مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان به سیستم

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:21 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      27   صفحه word (بیشتر…)

1040 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مفاهیم پایه و طبقه بندی محاسبات قابل اعتماد و امن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     53    صفحه word (بیشتر…)

927 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد