فن شبکه خزانه

مقاله انگلیسی ترجمه شده استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23صفحه word (بیشتر…)

1327 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد