فلسفه ی آموزش

مقاله ترجمه شده : فلسفه ی آموزش و تأثیر روبه رشد پژوهش تجربی و آزمایشی بر روی آن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1026 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد