فقر

مقاله ترجمه شده عدم شفافیت مالی و کاهش نابرابری درآمد از طریق مالیات: اثرات بر رشد اقتصادی

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   40 صفحه WORD (بیشتر…)

459 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت مالی و فقر: نقش درآمد نسبی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 43 صفحه word (بیشتر…)

838 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد