فعالیت های پروژه

مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه :الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1441 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد