فروشنده دوره گرد نامتقارن

مقاله انگلیسی ترجمه شده کامپیوتر : روش های دقیق مربوط به حل مسئله فروشنده دوره گرد نامتقارن

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 37 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   45    صفحه word (بیشتر…)

724 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد