غیبت در محیط کار

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:29  صفحه word (بیشتر…)

1417 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد