عوامل موفقیت مدیریت دانش

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای موقتی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20صفحه word (بیشتر…)

865 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد