عناصر بازاریابی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8   صفحه PDF (بیشتر…)

1355 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد