عملکرد هتل

مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر عملکرد ویژگی های هتل بر رفتارهای بازاریابی دهان به دهان  الکترونیکی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD (بیشتر…)

1386 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان هتل و عملکرد محیطی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 36 صفحه WORD (بیشتر…)

1457 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد هتل

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه WORD (بیشتر…)

1038 بازدید
مقاله ترجمه شده : تأثیر اثر تشویقی وب سایت در عملکرد مالی هتل لوکس

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  11  صفحه word (بیشتر…)

1051 بازدید
مقاله ترجمه شده استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 22 صفحه WORD (بیشتر…)

1825 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد