عملکرد نوآوری

مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD (بیشتر…)

1012 بازدید
ترجمه مقاله رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD (بیشتر…)

677 بازدید
مقاله ترجمه شده جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   29  صفحه WORD (بیشتر…)

1790 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:10 صفحه word (بیشتر…)

1380 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد