عملکرد مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19 صفحه word (بیشتر…)

1192 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد