عملکرد عملیاتی

مقاله ترجمه شده روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد: مرور ادبی نظام مند

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 61   صفحه WORD (بیشتر…)

150 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک ، انعطاف پذیری و پذیرش شریعت

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

503 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر فرهنگ سازمانی بر سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد عملیاتی شرکت های کوچک و متوسط در شهر هوشی مین

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه WORD (بیشتر…)

1041 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه بین خدمات مربوط به عملیات حسابرسی داخلی و عملکرد عملیاتی شرکت

سال نشر: 2019 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 55 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 51   صفحه WORD (بیشتر…)

786 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      13   صفحه word (بیشتر…)

790 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد