عملکرد شرکت

مقاله ترجمه شده استراتژی کسب و کار، سرمایه فکری، عملکرد شرکت و ریسک ورشکستگی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  31 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه WORD (بیشتر…)

376 بازدید
مقاله ترجمه شده راه اندازی مجدد اقتصاد به روش مقاومتی: ارزش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ برای شرکت‌ها در COVID-19

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه WORD (بیشتر…)

326 بازدید
مقاله ترجمه شده ساختار سرمایه و عملکرد شرکت: شواهدی از آلمان در شرایط پذیرش IFRS

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

365 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا سرمایه گذاری های خارجی ارزش شرکت و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD (بیشتر…)

904 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم های هوش تجاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط: تاثیر سیستم ها بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD (بیشتر…)

1284 بازدید
مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت در بازارهای نوظهور

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 50 صفحه WORD (بیشتر…)

1526 بازدید
مقاله ترجمه شده چرخه تبدیل نقدی و عملکرد شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

896 بازدید
مقاله ترجمه شده : اثرات انعطاف پذیری استراتژیک و تولیدی و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت در صنعت مد

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30  صفحه word (بیشتر…)

1679 بازدید
مقاله ترجمه شده :  مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  29 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1231 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 29 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2064 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها)

سال نشر:  2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1431 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی بر منابع و تأثیرات سازمانی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1176 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد