عملکرد سازمانی

مقاله ترجمه شده تأثیر رویکردهای سازمانی بر عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

356 بازدید
مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل رهبری استراتژیک برای تحول سازمانی و دلبستگی کارکنان

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 5  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

948 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد: باز کردن جعبه سیاه از طریق دوسو توانی سازمانی و انعطاف پذیری منابع انسانی

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

733 بازدید
مقاله ترجمه شده رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی، روابط گمشده

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه WORD (بیشتر…)

1477 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  25  صفحه WORD (بیشتر…)

861 بازدید
مقاله ترجمه شده سیستم کاری با عملکرد بالا و عملکرد سازمانی: نقش مدیریت دانش

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  27 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38   صفحه WORD (بیشتر…)

1139 بازدید
مقاله ترجمه شده انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28   صفحه word (بیشتر…)

2151 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیر چشم انداز، استراتژی و منابع انسانی بر روی عملکرد خدماتی سازمان های غیر انتفاعی

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1270 بازدید
مقاله ترجمه شده : نقش جهت گیری سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای پایداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

914 بازدید
مقاله ترجمه شده :تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1320 بازدید
مقاله ترجمه شده :  تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی  شیوه کارت امتیازی متوازن

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  31 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37 صفحه word (بیشتر…)

1298 بازدید
مقاله ترجمه شده :  رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع  TQM‏ و عملکرد سازمانی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه word (بیشتر…)

1247 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد