عملکرد زنجیره.

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت: ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13 صفحه word (بیشتر…)

1473 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد