عملکرد تیمی

مقاله ترجمه شده : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1246 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25  صفحه word (بیشتر…)

1112 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد