عصر صنعتی

مقاله انگلیسی ترجمه شده : پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش

سال نشر: 2007 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  5   صفحه PDF (بیشتر…)

1127 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد