عرضه عمومی اولیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38  صفحه  WORD (بیشتر…)

1213 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد