عدم تقارن اطلاعات

مقاله ترجمه شده تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه word (بیشتر…)

1361 بازدید
مقاله ترجمه شده : تاثیرات بازار سرمایه بر پذیرش اجباری IFRS 8

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40 صفحه WORD (بیشتر…)

1335 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری : تاثیر طرح های تشویقی حقوق صاحبان سهم بر پیش بینی درآمد تحلیل گران و توصیه های سهام

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 22 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1333 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه: سرمایه گذاری نقد در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعات در حال تغییر

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:50 تعداد صفحه ترجمه فارسی:54 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1298 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد