عدم اطمینان

مقاله ترجمه شده عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39 صفحه WORD (بیشتر…)

1468 بازدید
مقاله ترجمه شده : کمی سازی اثرات عدم اطمینان از بازگشت محصول بر عملکرد اقتصادی و محیطی طراحی پیکربندی و شکل محصول

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

971 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل مزایای زیست محیطی و ارزیابی هزینه ها برای فرآیند بازتولید تحت شرایط عدم اطمینان از کیفیت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 27 صفحه WORD (بیشتر…)

867 بازدید
مقاله ترجمه شده : روابط تجربی عدم قطعیت محیطی درک شده، مشارکت زنجیره تامین و عملکرد عملیاتی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD (بیشتر…)

850 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده :  عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی:  33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1430 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17  صفحه word (بیشتر…)

1311 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد