عدالت ادراک شده

مقاله ترجمه شده ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2107 بازدید
مقاله ترجمه شده :  درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه word (بیشتر…)

1749 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد